Ningbo Yourlite Imp & Exp Co., Ltd.

Ningbo Yourlite Imp & Exp Co., Ltd Hytaýyň Ningbo şäherinde 1996-njy ýylda döredildi.Twentyigrimi bäş ýyldan gowrak ösüşden soň, kompaniýa Hytaýda yşyklandyryş önümçilik pudagy boýunça hünärmen boldy.YOURLITE halkara integrirlenen yşyklandyryş we elektrik üpjün edijisidir we müşderilere amatly yşyklandyryş we elektrik önümleri we iň oňat hilli hyzmat bermäge borçlanýar.

“YOURLITE” 2002-nji ýylda Ningbo şäheriniň Yinzhou şäherinde ýerleşýän 78,000 inedördül metrlik “Yusing” zawodyny döretdi. Häzirki wagtda “usingusing” zawodynda 800-den gowrak işçi bar.200-den gowrak üpjün ediji bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we Europeewropanyň, Amerikanyň we Aziýanyň 60-dan gowrak ýurtlaryndan we sebitlerinden 1280 müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik.

Hünärmen gözleg we hünärmenler topary, SÖLGI ÜÇIN üznüksiz üstünlik gazanmagyň açarydyr.Biz ýokary hünärli, hünärli zehinleri ösdürýäris, netijeli maslahat beriş toparlaryny döredýäris, gözleg we gözleg işlerine maýa goýýarys we tehnologiki innowasiýalara we kämilleşdirişe üns berýäris.Qualityokary hilli LED lampalary, suw çyralaryny, panel çyralaryny we beýleki yşyklandyryş önümlerini ösdürmek üçin gözleg we gözleg işlerine köp maýa goýduk.

YOURLITE ISO9001 we BSCI hil dolandyryş ulgamy kepillendiriş barlagyndan geçdi we önümler CE, GS, SAA, Inmetro we UL ýaly 20-den gowrak sebit standartlary bilen kepillendirildi.

Häzirki wagtda “Yourlite” ünsüňizi akylly önümlere gönükdirdi.Adaty elektrik we yşyklandyryş önümleri çalt tizlik bilen akylly önümler bilen çalşylýar.IoT tehnologiýasy, 5G, AI we ş.m.-de soňky ösüşiň netijesinde bazara doly “Akylly çözgüt” getirmek meselesini kabul etdik.

“Yourlite” -niň akylly önümlerine akylly dolandyryş, akylly yşyk lampasy, öý üçin akylly yşyklandyryş, täjirçilik üçin akylly yşyklandyryş, daşarda akylly yşyklandyryş we IOT öý enjamlary girýär.Ulanyjylar ýokary derejeden peýdalanyp bilerler, dünýä derejesindäki ulgam akylly howpsuzlyk, howanyň we yşyklandyryş gözegçiliginiň, uzakdan girmegiň we ş.m.Akylly awtomatlaşdyryşymyz ýaşamagy we işlemegi aňsat, ygtybarly we ajaýyp edýär.

SIZIIT hemişe müşderileriň talaplaryna ünsi jemlär, müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmagy dowam etdirer, ösüş üçin her pursatdan peýdalanar, dünýä belli yşyklandyryş markasy bolmaga çalyşar we üstünlikli we şöhratly geljege tarap ýörär.Diňe bize bir pikir berýärsiňiz, ony amala aşyrmaga kömek edip bileris.Biz size taýýar.

Hyzmatymyz

300570861

Ösüş hyzmaty

Professional önüm dizaýny
Önümiň innowasiýa ösüşi

164833500

Müşderi hyzmaty

Müşderi goldawy
Meseläni çözmekde tejribeli

134119710

Aýratyn hyzmat

Önüm we gaplama dizaýny
Ylmy barlaglar |OEM |ODM |Çeýe MOQ

Kompaniýanyň medeniýeti

1 (3)

Biziň wezipämiz

Dünýä ýagtylyk getirmek.

1 (2)

Görüşimiz

Akylly yşyklandyryş pudagynda iň ýokary üpjün ediji bolmak.

1 (1)

Gymmatlygymyz

Bütewilik, hyjuw we yhlas.

Taryh we şahadatnamalar

COMPANY-HISTORY
COMPANY-Certification

Zawodymyz